VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM VEIT ELECTRONICS S.R.O.

Společnost VEIT Electronics s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém, který mohou využít všechny osoby, které se setkaly s protiprávním jednáním nebo se o něm dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. 

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, a proto jim nebude věnována pozornost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • Písemně – na adresu společnosti (přesné znění a adresa pro doručování je uvedená níže)
  • Elektronicky – prostřednictvím zaslání emailu na oznameni@veit.cz
  • Osobně – kontaktováním příslušné osoby pomocí níže uvedených údajů

Příslušná osoba VEIT Electronics s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Veronika Kousalová

Tel. číslo: + 420 605 997 055

Email: veronika.kousalova@veit.cz

Adresa pro doručování: VEIT Electronics s.r.o., Modřická 52, Moravany 664 48, Veronika Kousalová, personální manažer, NEOTEVÍRAT (nutné uvést celé znění)

Schválil: Ing. Petr Veit, jednatel